Toodete info

1. ÜLDINE TEAVE KÕIGI KINDATÜÜPIDELE

 • Valida õige suurusega kindaid, vastavalt kasutusele
 • Säilitada kindad originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas, üle 5C temperatuuril
 • Enne kinnaste kasutamist, pesta käed ja kuivatada
 • Kinnaste korduv kasutamise puhul veenduda, et kindad oleksid seest kuivad
 • Kahjustatud kindad minema visata

2. KUIDAS VALIDA ÕIGET TÖÖKINNAST?

 Ideaalset töökinnast, mis peaks vastu torgetele, kemikaalidele, lõigetele ja samas peab sobima kätte kui valatult – pole olemas. Tänapäevane tootevalik on üsna lai ja seetõttu osutub õige valiku tegemine keerulisemaks kui arvata oskate.

Kinnaste valikul on oluline:

 • mugavus ja sobivus käega
 • õige suurus
 • kaitseomadused
 • vastupidavus
 • puutetundlikkus    

Kõiki neid tegureid mõjutab suuresti kinda materjal.

3. KATEGOORIAD

 Töö- ja kaitsekindad on kasutusotstarbelt jaotatud kolme kategooriasse:

 • I kategooria kindad on mõeldud minimaalsete riskide puhuks, need on lihtsad kaitsevahendid, mida kasutatakse enamike üldtööde tegemisel (näiteks perenaisele aia- ja majapidamistöödel, ehitusel, laotöödel, pakkimisel jne). Toode peab vastama kaitsekinnaste üldnõuetele (EN 420 standardile) ning olema varustatud CE märgistusega
 • II kategooriasse kuuluvad paljud kaitsekindad, sh näiteks kindad, millele kehtivad nõuded mehaanilise vastupidavuse osas (kaitsevad sisselõike-vigastuste eest). CE märgistust kandvad kindad on testitud volitatud laboris ning tähistatud piktogrammiga, mis näitab erinevate testide tulemusi. Siia kategooriasse kuuluvad suurem osa sünteetiliste ja looduslike materjalidega kaetud kindaid
 • III kategooria kaitsekindaid kasutatakse kõrge, sealhulgas surmava ja tervist kahjustava riskiga töödel. Siia kategooriasse kuuluvad kindad, mis peavad kaitsma eluohtlike ja püsivate vigastuste eest, kui töötaja ise õigel ajal ohte ei avasta. III kategooria kindad kaitsevad kuumuse (üle +100ºC) või külma (alla -50C) eest, nende hulgas on vibratsiooni-, lõike-, torkekindlad kindad ning kindad enamiku kemikaalide käsitlemiseks. Lisaks nõuetele, et kindaid tuleb testida volitatud laboris ja need peab heaks kiitma teavitatud asutus, on üks nõue veel tootmisprotsessi ja kinnaste inspekteerimine õige kvaliteedi tagamiseks. Kohe pärast selle toimumist antakse kinnastele CE märgistus. Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (neljakohaline) peab olema kirjas CE märgistuse kõrval, nt. CE 0123.

 Kõikidele kinnastele peab olema märgitud toote nimetus, suurus ja CE märgistus.

Vastavalt EN standarditele on kinnastel üldmõistetavad piktogrammid, mis näitavad nende vastupidavust mehaanilisele riskile, radioaktiivsaastele, keemilistele mõjuritele, külmale ja kuumale, lõikele-torkele ning elektrile, sh staatilisele elektrile.

4. STANDARDID; CE (märgistus)

 • EN – 388

kulumiskindlus (1-4) = a; lõiketugevus (1-5) = b; venivus (1-4) = c; torkekindlus (1-4) = d

Tellimus

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping